Werkwijze

 

Het eerste en tweede gesprek zijn intake gesprekken.

In het eerste gesprek maak ik aantekeningen en zo mogelijk proberen we dan meer zicht te krijgen op de reden van uw aanmelding en op uw hulpvraag. 

Na de eerste twee gesprekken stel ik een behandelplan voor en gaan we dit samen bespreken; als u akkoord bent starten we dan met de psychotherapie. 

 

In eerste instantie is het belangrijk dat we een goede werkrelatie opbouwen. De zogenoemde 'klik' is belangrijk voor een constructieve voortgang. 

Omdat de werkwijze altijd MAATWERK is, is het hier niet mogelijk om aan te geven hoe uw psychotherapie precies zal verlopen. Samen proberen we in ieder geval te bereiken dat u uzelf gaat begrijpen en dat u kunt omgaan met uw gevoelens en belevingen. 

 

Toch kan ik wel aangeven hoe ik over het algemeen werkzaam ben.....

Vaak krijgen mensen problemen omdat ze geen contact meer hebben of kunnen maken met hun eigen belevingen en gevoelens. In de loop van hun leven worden veel mensen angstig voor hun eigen gevoelens, omdat het heftige en pijnlijke gevoelens kunnen zijn. Mensen willen die angst niet meer voelen en ook de gevoelens zelf niet waarvoor ze angstig zijn. Een beleving van eenzaamheid kan dan een gevolg zijn, omdat het contact met de eigen gevoelens is verbroken.  

 

Psychotherapie is erop gericht om uw eigen gevoelens weer te leren ervaren. Als u meer wilt weten over wat psychotherapie in het algemeen nu precies kan inhouden, dan kunt u informatie vinden op verschillende websites van deze beroepsverenigingen. Onder het kopje Links kunt u enkele beroepsverenigingen vinden.