Aanmelding

 

Als u zich telefonisch aanmeldt voor psychotherapie, dan maken we een afspraak 

voor een eerste gesprek als ik geen wachttijd heb. 

Na het eerste gesprek maken we voor wat betreft de intake meestal nog een afspraak; daarna kunnen we starten met de psychotherapie als we dat zijn overeengekomen. 

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heb ik 

het volgende nodig: 

* uw BSN nummer (voorheen het sofinummer),

* een verwijzing van de huisarts, waarop duidelijk staat aangegeven dat het om een verwijzing gaat voor psychotherapie, tweedelijnszorg of Specialistische GGZ.

 

Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket wat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de psychotherapie.

U kunt informeren bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt. Vermeld duidelijk dat het om de Specialistische GGZ gaat, dit is tweedelijnszorg.