Aanmelding

 

Na de aanmelding en de wachttijd volgt uiteindelijk een eerste gesprek. Na het eerste gesprek maken we voor wat betreft de intake meestal nog een afspraak; daarna kunnen we starten met de psychotherapie als we dat zijn overeengekomen. 

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heb ik het volgende nodig: 

* uw BSN nummer (voorheen het sofinummer),

* een verwijzing van de huisarts, waarop duidelijk staat aangegeven dat het om een verwijzing gaat voor psychotherapie, tweedelijnszorg of Specialistische GGZ.

Een verwijzing voor Basis GGZ is ook mogelijk; in dat geval starten we een kort behandeltraject van gemiddeld 7 gesprekken.

 

In mijn eigen praktijk heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat er een gedeeltelijke vergoeding zal zijn (minimaal 60%) als je een Natura polis hebt. Heb je echter een Restitutiepolis, dan wordt over het algemeen alles vergoed (met uitzondering van het Eigen risico). Mijn advies zou zijn om een Restitutiepolis te nemen, maar dan nog is het belangrijk om per verzekeraar de voorwaarden te lezen en of er echt 100% vergoeding plaats vindt.                                                                                

Ieder jaar kan er in december gewijzigd worden van zorgverzekeraar of van polis. 

Kijk nogmaals zelf goed naar de voorwaarden van je  zorgverzekeraar; op de website van de zorgverzekeraar is deze informatie vrijwel altijd te vinden. Kijk dan bij GGZ, daarna Specialistische GGZ en de vergoeding bij niet-gecontracteerde hulpverleners.