Regels

 

Als psychotherapeut heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij verschillende specialistische beroepsverenigingen.

Vanuit mijn beroep ben ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels. 

Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere hulpverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, informatie geven over uw behandeling.  


Klachten

 

Als je een klacht hebt over mij of over de psychotherapie, dan zijn er verschillende mogelijkheden om met deze klacht iets te doen: 

1. In eerste instantie kun je het beste met mij bespreken waar je ontevreden, teleurgesteld of boos over bent. Het kan tenslotte gaan om een misverstand, dat in een gesprek besproken kan worden en zo mogelijk komen we er dan uit of zoeken we naar een oplossing.

2. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. De NVP-klachtenregeling is in overeenstemming met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert ook op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

3. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. Als we er samen of met behulp van de NVP niet uitkomen, kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.


Adressen

 

  • NVP, Nederlandse Vereniging voor psychotherapie: Je kunt bellen naar de klachtenfunctionaris Piet de Boer, tijdens kantooruren; hij is bereikbaar via 06-81941801. Je kunt mailen naar klachten@psychotherapie.nl of schriftelijke post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, p/a NVP, Maliebaan 87 - 3581 CG - UTRECHT.

Kijk voor meer informatie op de website: www.psychotherapie.nl

 

  • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: 
    Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Tel. 0703405417.

Kijk voor meer informatie op de website: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl